O Zakładzie

Zakład Psychologii Klinicznej prowadzi badania naukowe w obszarze m.in.: zaburzenia rozwoju psychicznego dzieci, dorosłych oraz funkcjonowania rodziny; zaburzenia osobowości i emocjonalne; przemoc w sieci; pomoc psychologiczna i psychoterapia w różnych ujęciach teoretycznych.

Kontakt

dr hab. Małgorzata Basińska, prof. nadzw. – kierownik
tel. 52 370 8421 lub 52 370 8400
e-mail:basinska@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Psychologii Klinicznej
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz